Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

  1. Laatst bijgewerkt op

Nationaliteit: allerlei vragen


Huwelijk, geboorte, scheiding,… Wat verandert er voor de nationaliteit? De antwoorden zijn terugtevinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Voor specifieke vragen wordt u verzocht contact op te nemen met de Ambassade. 

 
Belgische nationaliteit: behoudsverklaring


Indien u tussen uw 18de en 28ste verjaardag nooit in België hebt gewoond, dan moet u vóór uw 28ste verjaardag een verklaring afleggen tot het behoud van de Belgische nationaliteit.

Wanneer u verzuimt dergelijke behoudsverklaring af te leggen, verliest u de Belgische nationaliteit op de datum waarop u 28 jaar wordt. Dat is echter niet het geval indien u geen andere nationaliteit bezit. 

 
Dubbele nationaliteit


Indien u een vreemde nationaliteit bezit en u de Belgische nationaliteit verwerft, blijft u uw oorspronkelijke nationaliteit behouden.

Meer informatie:

 
Levensbewijs


De Ambassade kan "een levensbewijs" voor echt verklaren. Dergelijke documenten kunnen door de Rijksdienst voor Pensioenen, door andere officiële instanties of privé-instellingen worden gevraagd.