Naar België of Luxemburg komen

Alle informatie voor wie naar België of Luxemburg wilt komen.

Visum voor België of Luxemburg

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België of voor Luxemburg.
  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen
Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.