Visumaanvragen voor burgers van Bosnië-Herzegovina

Informatie over het aanvragen van een visum voor België voor burgers van Bosnië-Herzegovina.

Studentenvisum

Informatie over het aanvragen van een studentenvisum voor België voor burgers van Bosnië-Herzegovina.
 1. Laatst bijgewerkt op

Om een studentenvisum aan te vragen dient u dit formulier (PDF, 259.17 KB) in te vullen.

Verder moet u de volgende documenten voorleggen:


a) Voor studies aan een openbare instelling

 • een geldig reisdocument (paspoort) dat nog minstens 12 maanden geldig blijft. Dit document moet minstens twee blanco paginas bevatten en minder dan tien jaar geleden zijn afgeleverd. 
   
 • de originele acceptatiebrief van de Belgische universiteit 
   
 • een recente pasfoto 
   
 • het medisch certificaat waarvoor u het formulier hier (DOCX, 13.03 KB) kunt vinden. 
    
  De arts die door de Belgische Ambassade werd erkend is 
  Dr. Drago Paušek 
  Božidarevićeva 7 
  10 000 Zagreb 
  Tel: +385 (0)1 23.14.014 
   
  Maar u kunt ook een andere arts kiezen. Deze moet dan wel zijn handtekening certifiëren in een verklaring. 
   
 • indien u ouder bent dan 21 jaar, een recent bewijs van goed gedrag, met een officiële vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels. 
   
 • indien u een beurs werd toegekend, een bewijs hiervan 
   
 • indien u geen beurs werd toegekend, of indien het bedrag ervan minder dan 604 € per maand bedraagt, dient u een verklaring van financiële steun voor te leggen, ondertekend door een garant. 

  Voorwaarden, noodzakelijke documenten en formulier met betrekking tot de verklaring van financiële steun kunt u op deze pagina vinden. 

  De  garant moet zijn verklaring ondertekenen op de Ambassade, waar hij zijn identiteitskaart en loonbriefjes van de voorbije drie maanden moet voorleggen, en ook de andere documenten inzake samenstelling van familie, indien van toepassing. 
   

 • 180 € voor verwerking van de visumaanvraag en 15 € voor de legalisatie van het medisch certificaat. 
  Indien u een garant hebt moet een bijkomende 15 € worden betaald voor het legaliseren van dit document.

Bijkomende informatie vindt u hier

 
b) Voor studies aan een privé-instituut:


Alle noodzakelijke informatie vindt u op de website van Vreemdelingenzaken

Voor de visumaanvraag moet u zich persoonlijk aanbieden bij de Ambassade, Pantovcak 125d in 10000 Zagreb.

Om een afspraak te maken belt u 01/4578901.