Zich vestigen in Kroatië en Bosnië-Herzegovina

Hieronder volgen de voornaamste administratieve formaliteiten die gepaard gaan met uw vestiging.

  1. Laatst bijgewerkt op

1. Instanties waarmee u contact moet opnemen voor uw vertrek uit België

  • Uw gemeentehuis
  • Het Ministerie van Financiën voor belastingsaangelegenheden
  • Uw Mutualiteit inzake de Ziekteverzekering
  • Uw Pensioenkas (indien van toepassing)
  • Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen- HVW (indien van toepassing)
  • Informatie inzake de sociale zekerheid: FOD Sociale Zekerheid

 
2. Formaliteiten bij uw aankomst


Als burger van de Europese Unie kunt u om het even wanneer uw woonplaats van België naar een andere EU-land overbrengen, dus ook naar Kroatië.

Voor wat uw vestiging in Bosnië-Herzegovina betreft – geen EU-land – zal u moeten voldoen aan de vestigingsvoorwaarden in dat land. De Ambassade van Bosnië-Herzegovina in Brussel kan u daarover inlichten (www.bhembassy.be).

U dient zich verder te laten schrappen uit de bevolkingsregisters van uw Belgische gemeente (zie Inschrijving op de Ambassade). Na uw aankomst moet u zich binnen de drie dagen bij de bevolkingsdienst van uw nieuwe verblijfplaats laten inschrijven. Nadien kunt u zich bij de Ambassade inschrijven (zie Inschrijving op de Ambassade).