Ambassade van België in Kroatië

Documenten voor Belgen in buitenland

1. Identiteitskaart

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen Belgen die in het buitenland wonen en ingeschreven zijn in de Ambassade een identiteitskaart aanvragen via de Ambassade. Er worden nu enkel nog elektronische identiteitskaarten (eID) afgeleverd. De klassieke identiteitskaart blijft geldig tot op de vermelde vervaldatum. De elektronische identiteitskaart (eID) heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en behoudt haar geldigheid ook na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of na terugkeer naar België.

Indien uw kaart in België werd afgeleverd en als u nà 01.11.2008 geschrapt werd uit de Belgische bevolkingsregisters, blijft uw elektronische Belgische identiteitskaart nog tot de vervaldatum geldig. Indien u echter vóór 01.11.2008 geschrapt werd is uw identiteitskaart niet meer geldig en moet u de Ambassade contacteren.

Met een identiteitskaart kan men naar de 28 landen van de Europese Unie reizen, evenals naar veel andere vakantiebestemmingen (opgepast: specifieke voorschriften voor kinderen).

Meer informatie over de identiteitskaart en reisdocumenten per bestemming.

Kostprijs: 17€

Waar kunt u een eID aanvragen: Ambassade van België in Zagreb.

Voor te leggen documenten:

 
2. Biometrisch paspoort

Een biometrisch paspoort is een reisdocument dat wordt afgeleverd voor de duur van 5 jaar voor alle Belgen vanaf de geboorte.

De Ambassade is uitgerust met biometrisch materiaal (opname foto’s, digitale vingerafdrukken, elektronische handtekening) dat toelaat biometrische paspoorten uit te reiken die aan de nieuwe Europese verreisten voldoen.

Er worden nog enkel biometrische paspoorten uitgereikt. Dat betekent dat elke aanvrager zich persoonlijk op de ambassade van Belgie in Zagreb moet aanmelden. U dient op voorhand een afspraak te maken. Het is dus niet meer mogelijk een paspoort per brief aan te vragen.

Kinderen onder de zes jaar moeten zich voor een paspoort niet persoonlijk op de Ambassade aanmelden. Het afnemen van vingerafdrukken is in dat geval niet voorzien. Het kind mag wel maar moet niet zelf ondertekenen. Opgelet: indien het kind niet persoonlijk meekomt, moet u twee recente kleurenfoto’s (aanvaardingscriteria voor de foto) meebrengen.

Meer informatie over het biometrisch paspoort / Brochure.

Kostprijs: 79€ (35€ voor minderjarigen).

Waar kunt u een paspoort aanvragen: Ambassade van België in Zagreb.

Voor te leggen documenten:

Opmerkingen

De paspoorten die afgeleverd werden vóór 17 oktober 2011 blijven geldig zonder beperking tot de vervaldatum.

U kunt persoonlijk de geldigheid van uw identiteitsdocumenten nagaan op: www.checkdoc.be.

 
3. Diefstal of verlies van identiteitsdocumenten

Gelieve volgende link te raadplegen: diefstal of verlies van identiteitsdocumenten.