Diverse informatie

 1. Laatst bijgewerkt op

Werken in Kroatië


Gelieve de website van het Kroatisch Ministerie van Binnenlandse zaken te raadplegen (Engelstalig).

 
Internationale scholen in Kroatie

 
Erkenning van diploma's


Om een Belgisch diploma in Kroatië te laten erkennen contacteert u uw school of universiteit en deze website: www.studyincroatia.hr (Engelstalig)

Indien u een buitenlands diploma in België wil laten erkennen, contacteer uw school of universiteit en de website Enic-Naric

Andere interessante websites:

 
Internationaal rijbewijs


Gelieve volgende link te raadplegen: www.belgium.be/nl/mobiliteit/rijbewijs/categorieen/internationaal_rijbewijs/

 
Uittreksel uit het strafregister


Een uittreksel uit het strafregister kunt u niet bij de Ambassade verkrijgen.

 • Personen die in België wonen of verblijven, moeten hun gemeente contacteren. 
   
 • Personen die niet meer in België wonen of verblijven, maar nog wel zijn ingeschreven in een gemeente, moeten zich wenden tot de gemeente van hun laatste woon- of verblijfplaats. 
   
 • Personen die in het buitenland wonen en bij de Ambassade zijn ingeschreven moeten een persoonlijke aanvraag richten tot de Dienst centraal Strafregister in België (per briefwisseling, per fax of per mail): 

  De aanvraag moet ondertekend zijn en volgende gegevens bevatten: 

  • naam
  • voorna(a)m(en);
  • geboortedatum en -plaats;
  • adres;
  • reden van de aanvraag.

Het is aanbevolen (maar niet noodzakelijk) een kopie van de identiteitskaart of het paspoort toe te voegen. Het uittreksel uit het strafregister (Nederlands, Frans of Duits) wordt gratis afgeleverd en gratis opgestuurd door de FOD Justitie.

Dienst centraal Strafregister 
Waterloolaan 115 
1060 Brussel - België 
Tel: +3202 552 27 48 
Fax: +32 2 552 27 82 
e-mail: cjc-csr@just.fgov.be
just.fgov.be

Opgelet: Voor de periodes dat u in het buitenland verbleef, dient u zich rechtstreeks tot de bevoegde autoriteiten van dat land te melden. 

 
Belgische sociale zekerheid


Personen die België verlaten om in het buitenland te gaan wonen, werken of studeren, kunnen op de website van de Belgische sociale zekerheid nagaan of hun rechten inzake Belgische sociale zekerheid kunnen worden gehandhaafd.

Voor meer informatie:

 
Belgisch pensioen

 
Nuttige contacten in geval van problemen binnen de EU

 • SOLVIT probeert online en op een pragmatischemanier een oplossing te vinden voor geschillen tussen burgers/bedrijven en overheidsinstanties, wanneer de regelgeving voor de interne markt op niet correcte of onduidelijke wijze wordt toegepast. Meer informatie over Solvit
   
 • Uw Europa is een EU-site die u helpt problemen en onnodige rompslomp te vermijden als u in een ander EU-land wil gaan wonen, werken, studeren, winkelen of simpelweg reizen, of als u er wil zakendoen. Meer informatie
   
 • Europese Consumenten Centra geven gratis advies en hulp aan Europese burgers (en aan consumenten die onderdaan of wettige inwoner van een EU-land zijn), die goederen of diensten kopen van een verkoper in een ander EU-land. Meer informatie

 
Aankoop van onroerend goed in Kroatië


Bij de aankoop van een onroerend goed in Kroatië gelden voor alle EU-onderdanen en dus ook voor landgenoten en voor Kroaten dezelfde regels. Voor meer informatie kunt u terecht op volgende website: www.uredjenazemlja.hr/default.aspx?id=17 (Engelstalig). 

 
Kadaster


www.katastar.hr (enkel in het Kroatisch) 

 
Transport in Kroatië


croatia.hr/nl-NL/Rondreizen-door-Kroatie 

 
Algemene informatie over Kroatië