SOLVIT: bemiddeling voor administratieve problemen in Europa


SOLVIT is een gratis online bemiddelingsnetwerk dat door de Europese Commissie werd opgericht in 2002 om burgers en bedrijven die in een andere lidstaat dan de hunne leven, werken of studeren te helpen bij administratieve problemen in het kader van hun rechten als EU-burger. Het Belgische SOLVIT-centrum is verbonden aan de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Meer informatie vindt u op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken
 

Image
logo