Inschrijving op de Ambassade

  1. Zuletzt aktualisiert am

De inschrijving in het Consulaat-Generaal is niet verplicht maar wel aan te raden.

Enkel ingeschreven burgers kunnen een Belgische identiteitskaart, een Belgisch paspoort of consulaire attesten verkrijgen.


De Belgische ambassade in Zagreb biedt u sinds 12/11/2020 de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website als u:

  • Belg bent;
  • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
  • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
  • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Uw inschrijving op de Ambassade laat u toe van dezelfde administratieve diensten te genieten als op uw Belgisch gemeentehuis. U zal snel worden geholpen bij bv. het uitreiken van een nieuw paspoort, diensten ivm nationaliteit en burgerlijke stand, notariële akten,… De regelmatige actualisering van uw dossier vereenvoudigt de transfer bij verhuis naar een derde land of bij terugkeer naar België. U zal ook kunnen deelnemen aan de federale wetgevende verkiezingen die in België worden gehouden.


Om zich op de Ambassade in te schrijven, moet u de volgende documenten voorleggen:

  • Belgische identiteitskaart of paspoort.
  • Formulier Inschrijving op een ambassade voor meerderjarigen of minderjarigen, behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend.
  • “Model 8” (schrapping uit het bevolkingsregister (PDF, 5.56 KB)) wordt afgeleverd door uw Belgische gemeente en bewijst dat u zich hebt laten uitschrijven uit de bevolkingsregisters van de laatste gemeente van woonst. Indien u niet in België woonachtig was, hebt u geen model 8 nodig. U vermeldt dan uw laatste adres en de Belgische Ambassade waar u ingeschreven was. Uw dossier zal daar opgevraagd worden.

Opgelet:

  • Bovenstaande documenten moeten worden voorgelegd voor elke afzonderlijke persoon die zich wenst in te schrijven. Dat geldt ook voor uw echtgeno(o)t(e) en kinderen.
  • Vergeet niet elke wijziging van adres, van burgerlijke stand, enz. aan uw Ambassade te melden. Op die manier blijft uw dossier en dat van uw familieleden steeds geactualiseerd.

Meer informatie: FOD Buitenlandse Zaken

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG TOT INSCHRIJVING IN DE CONSULAIRE BEVOLKINGSREGISTERS: Privacy statement